Hybrid: Kostnadseffektiv mobilisering av B2E

Behovet for Business-to-Employee apps (B2E) er forventet å vokse eksponentielt i løpet av de neste årene, og det vil ikke bli lønnsomt eller praktisk for de fleste norske selskaper å bygge og vedlikeholde to eller flere kodebaser for hver applikasjon.

Vi er nå i det syvende året av forretningsmobilisering, som startet i 2009 med eksplosjonen av iOS enheter i bedrifter. I år, i følge IDC, vil 35% av store (definisjon/presisering?) bedrifter benytte en mobil platform for utvikling og distribusjon av mobilapplikasjoner innenfor egen organisasjon. Dedikerte appbutikker for bedrifter er ventet å vokse fram slik at B2B og B2E applikasjoner får en mer effektiv distribusjonslinje.

I 2015 ønsker bedrifter å lansere sine produkter raskere enn noensinne og organisasjoner krever at utviklere leverer mer komplekse applikasjoner på kortere tid med de samme eller færre ressurser en før. Dette fører ofte til de kostnadsoverskridelser vi leser om i media.

Hovedfokus for utviklere av mobilapplikasjoner bør være å korte inn utviklingssyklusen og redusere tidsbruken fra konsept til lansering. Ved å effektivisere utviklingsprosesser og den totale produktlivssyklusen, vil organisasjoner klare å utvikle applikasjoner med høyere kvalitet, på flere enheter, på kortere tid, og til lavere kostnad.

For å lykkes med Business-to-Employee (B2E) mobile applikasjoner bør organisasjoner utnytte de samme applikasjonene på tvers av forskjellige plattformer. Av denne grunn bør selskaper fokusere sine utviklingsstrategier rundt hybride arkitekturer som kombinerer portabiliteten av HTML5 Web apps med en native-container som forenkler tilgangen til native enhetsfunksjoner.

Plattformpreferansene blant utvikere avgjør ofte hvilke teknologier som lykkes og selskaper bør holde et øye med utviklingstrender når de velger en utviklingsplattform. Van Baker, Research VP i Gartner har sagt. “It’s been seen again and again the technologies winning in the marketplace are not the ones that IT chooses but rather the ones that software developers choose.

HTML 5 og hybride utviklingsverktøy fikk mye oppmerksomhet i 2014. Ettersom denne teknologien modnes, vil flere bedrifter velge å utvikle hybride mobilapplikasjoner som fungerer på flere plattformer. Som en konsekvens av dette er det forventet ytterligere reduksjon i fokus på native app utvikling. Ifølge BI Intelligence vil både HTML 5 og hybrid ha like store deler av markedet (40 prosent hver)  ved utgangen av 2015, mens native apps kun vil ta opp 20 prosent. Gartner har spådd at 50% av mobile applikasjoner skal utvikles basert på hybrid teknologi innen 2016.

Bruk av hybride løsninger forenkler selve prosessen med å utvikle applikasjoner som fungerer optimalt på flere platformer samt at det løser en del av problemene assosiert med fragmentering som igjen gjør applikasjonstesting dyrt og komplisert. De tidligere argumenter mot bruk av HTML5 som dårlig ytelse er er ikke lenger relevant da både iOS og Android har økt ytelsen i deres WebView’er de siste året. Dette, kombinert med kraftigere maskinvare gjør det enklere enn noensinne å produsere raske og effektive hybrid mobilapplikasjoner.

Fra og med iOS 8, tilbyr Apple en ny webview-komponent som har styrket ytelsen i noen benchmarks med over 300%. Med WkWebView er Apples Javascript Nitro motor tilgjengelig for hybride applikasjoner på iOS. På Android er det nå mulig å benytte seg av Crosswalk, en konsistent WebView basert på Google Chromium som bringer den siste utviklingen og platformstøtte i HTML5 til eldre Android-enheter.

Bildet framover bør være tydelig: For organisasjoner som nå skal mobilisere interne tjenester i et mobilmarked i utvikling, må hybride løsninger være førstevalget.