LEAN MEAN PROTOTYPING MACHINE

Smidige prosesser

Whitefox-teamet består av digitale og grafiske designere, systemarkitekter, kommunikasjonsrådgivere og økonomer. Forskjellige fagfelt og mye kompetanse i hver enkelt person. For at våre leveranser skal være best mulig er det viktig at hver enkelt har forståelse for og kjennskap til de andres fagfelt. Jeg får selvfølgelig ikke en master i kunstig intelligens bare ved at jeg jobber med Øyvin som har det, men det er viktig at jeg forstår hva det gjør med Øyvins forståelse for ting og hans arbedsmetodikk. Hvis det finnes aspekter ved hans forståelse som kan gjøre at Whitefox som bedrift kan levere på en bedre måte, så er det viktig at alle i teamet er orienterte om dette. På den måten arbeider vi etter samme, og forhåpentligvis best mulige, metode. Det betyr jo også at vår arbeidsmetodikk er under stadig utvikling og forbedring, på samme måte som verden rundt oss er.

Whitefox lever av å dele sin kompetanse, og våre kunder er avhengige av at vi er smidige og løsningsorienterte for at de skal få en best mulig leveranse. For å kunne ta utfordringene man støter på i løpet av et prosjekt på strak arm, er det viktig at vi hele tiden kjenner til de mulighetene som finnes. Å oppdatere seg er noe alle vet kan være utfordrende, i en travel hverdag hvor nettopp leveranse av igangsatte prosjekter går foran alt. I dag tok vi oss likevel tid til å høre litt på Simon, som blant annet er sertifisert SCRUM Master. Vi har hatt denne arbeidsmetodikken som grunnlag for våre leveranser i lang tid, men det er alltid greit med en oppfriskning og evaluering, for å se på hvilke tilpasninger vi kan gjøre til prosessen for at den skal passe vårt team og våre kunder bedre.

Ulike prosjekter hos oss vil ha ulike tilnærminger og ofte tenker kunder på fossefallsmetoden når de bestiller fra leverandører som oss. Vi vil gjerne heller dele leveransene opp i mindre leveranser, enn store leveranser sent i prosjektene, for å redusere muligheten for at noe går galt. Ved hyppige leveranser er kontakten med kunden større, og vi kan tidligere oppdage om vi beveger oss i feil retning med f.eks. designet eller funksjonaliteten. Lean er en arbeidsmetodikk som utfyller de tradisjonelle designprosessene. Ved hjelp av smidig prosjektarbeid er sjansen for at et prosjekt blir vellykket, både økonomisk, med tanke på funksjonalitet og i henhold til tidsplan, – en forbedring på nærmere 66%. (*The CHAOS manifesto) Hvem vil vel ikke det? Det gleder mitt prosjektlederhjerte i allefall.

Det er dessuten viktig at både prosjekteier og leverandør opplever prosessen som god og at alle føler eierskap i prosessen, ikke bare til sluttresultatet.

Vi er veldig opptatt av hvordan våre produkter skal fungere bra, og prototyping er derfor ett av vektøyene vi benytter i vår designprosess.

SCRUM-master Simon

Vi vil si mer om både prototyping og resten av prosessen vår senere, men under her kan du se en fin liten innføring i prototyping, slik at du også kan bli en LEAN MEAN PROTOTYPING MACHINE.